Vrijwilligers

Thuis sterven brengt vaak een ziekbed met zich mee. Een ziekbed waarbij de partner, kinderen, andere familieleden, buren en vrienden, ook wel mantelzorgers genoemd, de stervende zo goed mogelijk proberen te helpen en te verzorgen. Het verzorgen van iemand in de laatste levensfase kan erg zwaar zijn; ook als er professionele hulp is ingezet.
In deze moeilijke en emotionele periode kunnen de vrijwilligers voor alle betrokkenen, een extra steun in de rug zijn.
De vrijwilligers van VPTZ Arnhem kunnen hulp bieden in zo'n situatie en mede mogelijk maken dat mensen, die dat willen, thuis sterven.
Het motto van VPTZ is "er zijn". Dat betekent voor de vrijwilligers ook het op de achtergrond aanwezig zijn. Het luisteren naar de cliënt of het samen praten, aandacht hebben en nabij zijn. Als de vrijwilliger aanwezig is, biedt het de mantelzorger de mogelijkheid om even afstand te nemen, boodschappen doen, naar buiten gaan of even bijkomen. Zo zijn de vrijwilligers van VPTZ Arnhem een belangrijke steun voor zowel de cliënt als de mantelzorger.

De vrijwilligers van VPTZ Arnhem hebben bewust gekozen voor deze vorm van zorg in de laatste levensfase. Ze zijn goed opgeleid, gemotiveerd; hebben tijd en aandacht en maken deze hulp van mens tot mens van bijzondere waarde.
Om ingezet te worden volgen de vrijwilligers eerst de basiscursus. Daarna bestaat de mogelijkheid om nascholingscursussen te volgen en zijn enkele malen per jaar studiebijeenkomsten waaraan de vrijwilligers deel kunnen nemen.

Wat doet een VPTZ-vrijwilliger?
De belangrijkste taak van een vrijwilliger is 'er zijn' voor de ongeneeslijk cliënt en zijn of haar naasten (partner, familie, vrienden, buren). Dat kan overdag zijn, maar ook 's nachts. Vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige handelingen of huishoudelijke taken. Ze doen hetzelfde als een mantelzorger, zoals luisteren, ondersteunen van cliënt en mantelzorger, licht verzorgende taken zoals de cliënt naar de po-stoel brengen, draaien in bed enzovoort. De zorg wordt altijd zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de cliënt en mantelzorgers.

Onze vrijwilligers zijn gemotiveerd en betrokken.
Vaak omdat ze zelf een naaste verzorgd en verloren hebben. Of omdat ze ervaring hebben met werken in de zorg.
Hun hulp is kosteloos en vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. U kunt op hen rekenen.
Daarnaast staan ze altijd onder begeleiding van een ervaren coördinator en hebben ze om de 6 8 weken overleg voor reflectie en support die ze opdoen tijdens een plenair overleg over de ervaringen bij de inzetten.