Voor zorgverleners

In uw werk als huisarts, wijkverpleegkundige, of als andere zorgverlener heeft u goed inzicht in de situatie van de terminale cliënt en mantelzorgers. Vaak signaleert u als eerste de (dreigende) overbelasting van mantelzorgers.
We stellen het op prijs als u cliënten en hun mantelzorgers attent maakt op VPTZ. Dit kan met een folder of door het noemen van de website. Wellicht kunt u VPTZ ook uit eigen ervaring aanbevelen.

VPTZ biedt hulp in de laatste levensfase. Dit neemt niet weg dat u onze organisatie al in een eerder stadium ter sprake kunt brengen. Daardoor kan het een en ander in een relatief rustige periode overdacht en besproken worden.

VPTZ heeft een Landelijk Steunpunt (hoofdkantoor) in Amersfoort; er zijn anno 2014 ruim 200 organisaties aangesloten bij het Landdelijk Steunpunt.
VPTZ heeft in Nederland meer dan 10.000 goed opgeleide, ervaren en zeer gemotiveerde vrijwilligers. De vrijwilligers worden uitsluitend ingezet na een specifieke basisopleiding en volgen daarna regelmatig nascholing via o.a. de VPTZ Academie.

Wilt u meer weten of folders aanvragen? Vult u dan het contactformulier in of neem rechtstreeks contact op met een van de coördinatoren