Veelgestelde vragen

Hieronder hebben wij een lijst met veel gestelde vragen weergegeven.
Klik op de vraag en het antwoord verschijnt er onder.

Antwoord op uw vraag niet gevonden?
Vul dan rechts het contactformulier in en wij nemen contact met u op.

Heb ik een indicatie van het CIZ of een arts nodig?

Om onze hulp in te schakelen heeft u geen indicatie van CIZ nodig.

Heb ik een keuze uit vrijwilligers?

In principe kiest u de vrijwilliger die u komt helpen niet zelf. De coördinator bekijkt welke vrijwilliger het beste past bij u en uw situatie. Zeker als er meerdere keren per week hulp wordt verleend, zullen meerdere vrijwilligers worden ingeschakeld.

Hoe deskundig zijn de vrijwilligers?

Alle vrijwilligers volgen eerst een cursus bij VPTZ. Wanneer zij de cursus hebben afgerond, zetten wij hen in bij de cliënten, die zich bij ons hebben aangemeld. Onze vrijwilligers worden begeleid door de coördinatoren van de VPTZ. Eenmaal aan het werk zijn er vele mogelijkheden tot vervolgopleidingen, waarvan de vrijwilligers regelmatig gebruik kunnen maken.

Hoe kan ik meer informatie of hulp aanvragen?

U kunt contact opnemen met VPTZ Arnhem. Dat kan telefonisch dagelijks tussen 10 en 18 uur via 06 51009572. Tijdens een vrijblijvende afspraak informeren we u over ons werk. Vaak is het prettig om in een vroeg stadium, d.w.z. wanneer de hulp nog niet direct nodig is, al met de coördinator kennis te maken en alle mogelijkheden te bepreken.
Zodra u dan de hulp nodig hebt, kan de hulp snel worden gerealiseerd.

Hoe lang kan ik gebruik maken van vrijwillige hulp?

Dat is afhankelijk van de situatie en uw persoonlijke wensen. Tijdens de periode van de inzet van vrijwilligers heeft de coördinator regelmatig contact met u. In nauw overleg wordt de inzet van vrijwilligers vastgesteld.

Is er een maximum aan het aantal uren hulp dat ik kan krijgen?

De VPTZ richt zich erop om zoveel als mogelijk aan uw vraag tegemoet te komen. Uiteraard is dit afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers. Als de situatie van de cliënt en /of mantelzorgers verandert, kan de hulp gemakkelijk worden aangepast.
Overigens kunt u ook voor één of een paar uren een vrijwilliger vragen.

Kan ik de VPTZ ook inschakelen als ik al professionele zorg (bv. thuiszorg) heb?

De zorg die VPTZ verleent is gelijk aan mantelzorg. De zorg van thuiszorg staat daar los van en blijft ook nodig.
Onze zorg is altijd aanvullend op professionele zorg en mantelzorg.
Twijfelt u?
Neem dan contact met ons op.
Wij helpen u graag!

Kan ik wel rekenen op een vrijwilliger?

Een vrijwilliger houdt zich aan zijn/haar afspraken. Het werk wordt op vrijwillige basis gedaan, maar is niet vrijblijvend.

U kunt op onze vrijwilligers rekenen.

Kunnen vrijwilligers ook 's nachts waken?

Vrijwilligers kunnen ook 's nachts komen. Indien u behoefte hebt aan nachtzorg, kunt u hierover afspraken maken met de coördinator van VPTZ.
Een nachtdienst van de vrijwilliger is van 23.00 uur tot 's morgens 7.00 uur.

De nachtdienst kan een waak- of slaapdienst zijn.

Waarom zou ik voor een vrijwilligersorganisatie kiezen?

Vrijwilligers hebben heel bewust voor dit soort werk gekozen. Ze hebben vaak ook zelf een dierbare verzorgd en verloren. Sommigen van hen zijn in de zorg werkzaam geweest of werken nog in de zorg. Aan de hulp die u krijgt zijn voor u geen kosten verbonden.

Wanneer kan ik VPTZ inschakelen?

U kunt VPTZ inschakelen als u terminaal ziek bent en behoefte heeft aan iemand die u, op een betrokken manier, verzorgt of bijstaat in deze moeilijke periode. De terminale fase is doorgaans een periode van drie tot zes maanden, maar we hanteren, afhankelijk van de situatie, soms een langere periode dan drie maanden. U kunt ons dus ook inschakelen als u zelf een dierbare verzorgt en u extra hulp kunt gebruiken.
Onze vrijwilligers nemen de zorg dan een aantal uren van u over.

Wat als het niet klikt met een vrijwilliger?

Als het niet klikt tussen u en één van onze vrijwilligers, dan kunt u dit aangeven bij de coördinator van de VPTZ organisatie, die de vrijwilliger heeft gevraagd naar u toe te gaan. De coördinator zoekt vervolgens naar een oplossing, door bijvoorbeeld een andere vrijwilliger te vragen de hulp over te nemen.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven door naasten, zoals familieleden, vrienden, kennissen of buren, aan mensen die door een handicap, ziekte of door ouderdom niet (geheel) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Wat kost het inschakelen van VPTZ?

De hulp die wij geven is kosteloos. U hoeft hier dus niets voor te betalen. De afdelingen hebben een gironummer voor een financiële bijdrage. Zo u dat wilt en daartoe in de gelegenheid bent, kunt u een bedrag overboeken.

De schenkingen worden gebruikt voor scholing van de vrijwilligers en om jaarlijks iets aardigs te organiseren.

Welke zorg biedt VPTZ?

De zorg van VPTZ heeft een ander karakter dan de professionele zorg die de terminale patiënt krijgt. De vrijwilligers worden namelijk ingezet om bij de cliënt te zijn. De vrijwilliger is geen bezoeker; hij/zij stelt zich volledig in op de behoeften van de cliënt.

Het kan zijn dat de vrijwilliger zich bescheiden op de achtergrond houdt, wanneer de cliënt wil slapen of naar rust verlangt, maar ook kan er samen worden gepraat of televisie worden gekeken.

Wat betekenen de woorden Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg?

Vrijwilligers zijn mensen die zonder beloning iets voor de medemens doen.
Palliatief: pallium is Latijn voor mantel. Een mantel zorgt voor bescherming.
Terminaal: het eindpunt van een ziekte; terminus is Latijn voor eindpunt of grens.

Zorg geven doen VPTZ-vrijwilligers door er te zijn voor een terminale patiënt