ANBI

Gegevens ANBI:

Naam Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg
(Stichting VTZ Arnhem)

RSIN 815815141

Contactgegevens:
Akkerwindestraat 1 - 109
6832 CR Arnhem
Telefoon 06-29091019

Bestuurders
De heer Eric van der Vet, voorzitter
Mevrouw Jeanne Peters, secretaris
De heer Rien van der Linde, penningmeester
Mevrouw Ria Peters, bestuurslid
Mevrouw Laura Kaiser, bestuurslid

Beloningsbeleid
Er is geen beloningsbeleid om reden dat alle werkzaamheden vrijwilligers werk is

Doelstelling
Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten, daar waar nodig, tijd aandacht en ondersteuning te bieden en-of te doen bieden.
en
Het verrichten van alle werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.