Organisatie VPTZ

VPTZ Arnhem is opgericht in 1983 en heeft zich tot doel gesteld om cliënten in de laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen.
VPTZ Arnhem is werkzaam binnen de gemeente Arnhem.
VPTZ Arnhem is een stichting met vijf bestuursleden, een beleidscoördinator en 3 vrijwilligers-coördinatoren en op dit moment 16 vrijwilligers; 14 vrouwen en 2 mannen.
VPTZ Arnhem is aangesloten bij VPTZ Nederland, Landelijk steunpunt. Deze biedt alle aangesloten organisaties bestuurlijke en inhoudelijke ondersteuning en verzorgt ook scholingen voor de vrijwilligers.
Landelijk zijn er zo'n 10.000 vrijwilligers actief in de palliatieve terminale zorg, verdeeld over zo'n 200 lidorganisaties.
Kijk voor meer informatie op de website van VPTZ Nederland.

VPTZ Arnhem herfst-400